บริการ

ในส่วนของการจัดซื้อชิ้นส่วนที่จำเป็นหลังจากโรงงานเปิดดำเนินการ เราสามารถซื้อ ชิ้นส่วน อะไหล่ แทนในนามของลูกค้า ด้วยการมีสินค้าอะไหล่ในคลังสินค้า ทำให้เราสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทันท่วงที อีกทั้ง ให้การสนับสนุนในทางของผู้รับเหมาในการผลิตอุปกรณ์ต่างๆอีกด้วย
ระบบห่วงโซ่อุปทานหรือเครือข่ายลอจิสติกส์

View more

บริการคลังจัดเก็บสินค้า

View more

บริการให้เช่า

View more

เครือข่ายของเรา

View moreengine by CW