โปรไฟล์บริษัทชื่อบริษัท เอส ซี แมชชินเนค เอเชีย จำกัด
วันก่อตั้ง 16 สิงหาคม พ.ศ. 2539
ผู้บริหาร กรรมการผู้จัดการ: นายโนริฮิโระ วาตานาเบะ
เงินทุนจดทะเบียน 16,000,000 บาท
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่


บริษัท ซูมิโตโม โชจิ แมชชินเนค จำกัด
บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด
บริษัท ซูมิ - ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จำนวนพนักงาน 38 คน (ชาวญี่ปุ่น 5 คน)
ประวัติความเป็นมาของบริษัท


สิงหาคม 2539 ดำเนินการก่อตั้งบริษัท โดยใช้ชื่อ บริษัท เอ-ฟอสส์ (ประเทศไทย) จำกัด
มกราคม 2557 ได้เพิ่มทุนจนทะเบียนเป็น 16 ล้านบาท
มิถุนายน 2558 เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท เอส ซี แมชชินเนค เอเชีย จำกัด
สำนักงานใหญ่

909 อาคารแอมเพิลทาวเวอร์ ชั้นที่ 15 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ + 66-2-017-0221, 23-24
แฟกซ์ + 66-2-744-1964, + 66-2-017-0220
ลักษณะธุรกิจ


จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิตให้กับโรงงานเริ่มต้น, อุปกรณ์การตรวจสอบ, อุปกรณ์สาธารณูปโภค ฯลฯ
เสนออุปกรณ์ที่จำเป็นหลังจากเริ่มดำเนินการ
ให้บริการทั้งหมด เช่น การจัดหาและการขาย
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือ, เครื่องจักรต่างๆ / เครื่องเลเซอร์ / เครื่องปั๊มโลหะ / เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก / แม่พิมพ์ /
อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน / เครื่องมือวัด 3 มิติ / เครื่องชั่งน้ำหนัก / เตาเผาอุตสาหกรรม / เครื่องลบคม /
อุปกรณ์แยกน้ำ-น้ำมัน, ตะกอนสะสม / ระบบรีไซเคิลโลหะมีค่า / พัดลมเจ็ท / เครื่องลดปริมาณน้ำเสีย /
อุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย / การควบคุมปริมาณการบีบอัด / แผงพลังงานแสงอาทิตย์ / อุปกรณ์ช่วยประหยัดพลังงาน
(LED, คอมเพรสเซอร์) / เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน / แท่นวางสินค้า, ชั้นวางสินค้า / บริการคลังจัดเก็บสินค้า
ผู้รับผิดชอบ

โคซาว่า (ญี่ปุ่น): 091-770-5880 / kenji.kozawa@sc-ma.co.th
อดิศร (ไทย): 081-835-0704 /  adisorn.t@sc-ma.co.th
เว็บไซต์


http://www.sc-ma.co.th/ (Thailand Head Office website)
http://www.smx.co.jp/(Japan Head Office website)
http://www.fact-link.com/home/sc-ma  (Fact-Link)
Download PDF  


engine by CW