สำนักงานภายในประเทศ

เอส ซี แมชชินเนค เอเชีย จำกัด
(ประเทศไทย สำนักงานใหญ่)ที่อยู่:

909 อาคารแอมเพิลทาวเวอร์ ชั้นที่ 15

ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย

เบอร์โทรศัพท์: + 66-2-017-0221, 23-24

แฟกซ์: + 66-2-744-1964, + 66-2-017-0220ผู้รับผิดชอบ:

โคซาว่า (ญี่ปุ่น): 091-770-5880 / kenji.kozawa@sc-ma.co.th

อดิศร (ไทย): 081-835-0704 / adisorn.t@sc-ma.co.th
engine by CW