ข้อมูลบริษัท

เราสนับสนุนและตระหนักถึงสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับส่วนงานในการผลิตโดยผ่านการนำเสนอเครื่องจักรที่สามารถแข่งขันในตลาดได้และเครื่องมือต่างๆที่มีมาตรฐาน
ตามความต้องการของลูกค้า ด้วยประสบการณ์และความรู้ที่ได้สะสมมาของเรา ร่วมกับเครือข่ายของกลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น เราสนับสนุนการทำงาน
เพื่อลูกค้าในยุคโลกาภิวัฒน์ ไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่รวมถึงประเทศต่างๆ
ในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งคาดว่าความต้องการทางการตลาดจะขยายตัวสูงขึ้นในอนาคต
ด้วยการเป็นบริษัทในการจัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

สิงหาคม 2539 ดำเนินการก่อตั้งบริษัท โดยใช้ชื่อ บริษัท เอ-ฟอสส์ (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2557 ได้เพิ่มทุนจนทะเบียนเป็น 16 ล้านบาท

มิถุนายน 2558 เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท เอส ซี แมชชินเนค เอเชีย จำกัด

เราคือบริษัทในกลุ่ม ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น

ด้วยความร่วมมือกับสำนักงานต่างประเทศของกลุ่ม บริษัท ซูมิโตโมคอร์ปอเรชั่น

เราตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย  Challege to Change!

SC Machinex Asia Ltd.
Link Youtube: Challenge to Change! SC Machinex Asia Ltd.
engine by CW